Республика Беларусь

1

Д:70Нем
B 41

Belarussische Kultur: die besten Seiten [Электронный ресурс] . - ArtMultimedia. - Mn. : Bel. Inst. fuer Kulturptobleme, 2001. - 1 electronik Disk. - 7020.00.

Диск находится в Центре немецкого языка и культуры (А 419)

2

Д:70Ан
C 94

Culture of Belarus [Электронный ресурс] : The Belarusian Icon-Painting ; The Architecture and Landscape of Belarus ; The Belarusian Traditional Costume ; 100 Parties from Museums of Belarus. - ArtMultimedia. - Minsk : Belarus. State Inst. of Culture Problems, 2001. - 1 electronic disk. - (Best Pages Ser.). - 7020.00.

Диск находится в Центре английского языка и культуры (В 203)

3

Д:70Фр
C 94

Culture du Belarus: les meilleures pages [Электронный ресурс] . - ArtMultimedia. - Minsk : Inst. Biel. des Problemes Culturels, 2001. - 1 CD-ROM. - 7020.00.

Диск находится в Центре французского языка и культуры (Б 306)

4

Д:60
Б 43

Беларусь глазами молодых аналитиков [Электронный ресурс] : материалы II Респ. науч.-практ. конф. "Повестка-2015", Минск, 2-4 апр. 2014 г. - Минск : МГЛУ, 2014. - 1 электрон. диск. - ISBN 978-985-460-612-5 : 20900.00.

Диск находится в Зале гуманитарных наук (Д 211)

6

Д:82
З-416

Зборнiк беларускага фальклору [Электронный ресурс] : Легенды i паданнi. Казкi : аудыякнiга. - Мiнск : Выш. шк., 2013. - 2 CD. - ISBN 978-985-06-2274-7 : 61038.00.

Диск находится в Центре белорусского языка и культуры (А 213)

7

Д:70
К 906

Культура Беларусi: лепшыя старонкi [Электронный ресурс] : Беларускi iканапiс ; Архiтэктура i пейзаж Беларусi ; Беларускi традыцыйны касцюм ; 100 рарытэтау з музеяу Беларусi ; Музейная справа на Беларусi. - ArtMultimedia. - Мiнск : Беларус. дзярж. iн-т праблем культуры, 2001. - 1 электрон. дыск. - 7020.00.

Диск находится в Центре белорусского языка и культуры (А 213)

8

Д:86
С 493

Слуцкае Евангелле [Электронный ресурс] : беларускi рукапic XVI ст. / Нац. б-ка Беларусi ; НАН Беларусi, Iн-т мовы i лiтаратуры iмя Я. Коласа i Я. Купалы ; аут.: Н. В. Паляшчук i iнш. ; склад. Т. I. Рошчына. - Минск : Нац. б-ка РБ, 2008. - 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). - Сiстэм. патрабаваннi: Intel Pentium II 400 ; 64 Mb RAM ; SVGA ; Windows 98. - ISBN 985655782-8 : 10000.00.